Tumo

Privacybeleid

Privacy beleid TUMO

Uw privacy

TUMO is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop TUMO persoonsgegevens verwerkt van leden, leiding, vrijwilligers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website en onze ledenadministratie, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt TUMO zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is TUMO, Zwaluwhof 40, Moordrecht.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor TUMO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de verenigingsgegevens verzamelt en verwerkt TUMO persoonsgegevens van u:

  • Wanneer u lid wordt van TUMO, om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
  • Wanneer u contact heeft met TUMO. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze (mobiele) website, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Om leden/bezoekers op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen de vereniging, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door posts van tekst, foto’s en/ of video’s op social media en onze website. Voor de toestemming van het plaatsen van foto’s en/ of video’s binnen de media van TUMO en alleen voor eigen gebruik van de vereniging, heeft u getekend op het aanmeldformulier. Indien u dit wilt wijzigen, kunt u een mail sturen aan tumomoordrecht@gmail.com.

E-mail

TUMO stuurt nieuwsbrieven naar haar leden. Wanneer u deze niet wenst te ontvangen kunt u zich afmelden door een reply te sturen. Of door af te melden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over leswijzigingen en andere relevante informatie over uw lidmaatschap.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over uw lidmaatschap, dan kunt u ons een e-mail sturen via tumomoordrecht@gmail.com onder vermelding van WBP.

Gebruik van persoonsgegevens door derden.

TUMO laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

Social Media.

TUMO gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden en bezoekers van de website over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. TUMO volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook. Hierbij spant TUMO zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. TUMO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, TUMO (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. TUMO is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de inhoud op haar social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan kunt u contact opnemen met TUMO via tumomoordrecht@gmail.com.

Website van TUMO

Op de website van TUMO treft u een aantal links aan naar andere websites. TUMO kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Hebt u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan:

TUMO, t.a.v. ledenadministratie, Zwaluwhof 40, te Moordrecht of e-mail: tumomoordrecht@gmail.com.

Wijzigingen

TUMO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien TUMO een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop TUMO uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en/ of in de nieuwsbrieven

Gouda, 15 februari 2018