Tumo

contributie

Contributie

De 11 maanden contributie is vanaf mei 2019:

Inschrijfkosten (eenmalig) €7,50

Recreatie                           €23,00

16 + Recreatie/ dames    €25,50

G-gym <16                         €24,00

G-gym                                €29,50

Jong talent                        €26,50

Selectie                              €42,00

Jong talent + recreatie    €37,50

Selectie 5 uur                    €51,50

Selectie 6 uur                    €61,00

In de contributie zitten gelden voor verzekering/ afdracht aan KNGU (hoogte verschilt per leeftijd en discipline), leiding, zaalhuur, materiaalaanschaf en –gebruik.

De contributie wordt per maand automatisch geïncasseerd. Bij het passeren van een leeftijd die een hogere contributie vraagt, wordt dit berekend in de eerst volgende maand. Wanneer je halverwege een maand lid wordt, wordt de contributie naar rato berekend.

Opzeggen

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dit kan door hier een mail te sturen.

Let op! Opzeggen kan alleen schriftelijk en geschiedt per kalenderkwartaal. Deze kwartalen lopen tot 20 maart, 20 juni, 20 september en 20 december. U dient nog uw contributie af te dragen voor het kalenderkwartaal waarin u opzegt. Hiervoor hebt u getekend op het aanmeldformulier.